Aggressive busser

En bussjåfør er nødvendigvis ikke en mann med godt humør

Leder av SLF Asker og Bærum hadde en lite hyggelig erfaring med Norgesbuss 9. november 2012.

E-post til Norgesbuss:

Hei.

En av dine sjåfører prøvde å ta livet av meg for 15 minutter siden. I Høviksvingen rett etter rundt kjøringen over E18 prøvde sjåføren på rute 151 å kjøre forbi meg på sykkel ved å presse meg helt inn i fortauskanten. Det var ikke mulig å få kontakt med ham hverken på holdeplass Høvik Kirke eller Glassverkveien. Tidspunkt ca17:10.

Bussene har med sin størrelse et særlig ansvar for å unngå ulykker med myke trafikkanter og personer som kjører på denne måten har ikke noe bak rattet å gjøre.

Som styreleder leder i Syklistemes Landsforening i Asker og Bærum ber jeg om et møte med alle dine sjåfører for å gi innspill om behovet for å vise hensyn overfor syklistene. Jeg ønsker også en tilbakemelding på hvilke reaksjoner som vil bli iverksatt overfor sjåføren.

 


Svar fra Norgesbuss:

Hei

Jeg beklager så meget at du har hatt denne episoden med en av våre sjåfører. Jeg har vedkomne inne nå til samtale. Han beklager også det som skjedde. Han mente han hadde god tid til og passere deg. Men rett etter han passerte deg møtte han en bil. Han måtte svinge litt inn for å ikke treffe bilen. Det ble en farlig situasjon som han sier og liker ikke det som skjedde. Når du prøvde å få kontakt med han så var han redd for voldelig hendelse. Derfor så åpnet han ikke døra/vindu.

Vi beklager igjen det som skjedde.

Når det gjelder hva som skjer med sjåføren så syns jeg han tar på seg all skyld og skjønner alvoret i episoden. Han har hatt en vond helg og kommer helt sikkert til huske dette.

Håper at dette er svar gått nok. Her har vi fått en tankevekker. Jeg skal ta dette opp på neste sjåførmøtet vårt.

Jeg kommer evt tilbake hvis jeg trenger din bistand ang syklister og busser.

Mvh Norgesbuss AS

Rolf Hansen

Driftsleder Avd Skui

SLF Asker og Bærum svarer

Takk for tilbakemelding.

Ut ifra beskrivelsen av hendingsforløpet fra sjåføren fremkommer det jo tydelig at situasjonen oppsto fordi han prøvde å kjøre forbi i en sving og med bil i mot blir tydeligvis syklisten salderngsposten.

Vi i SLF er veldig opptatt av sikkerheten for syklister i forhold til busser og vil gjerne fortelle bussjåførene deres hvordan dette oppleves fra sykkelsetet slik at man unngår slike farlige situasjoner.

Hilsen

Jan Henrik Andresen

Styreleder, Syklistenes Landsforening, Asker og Bærum