Syklistenes Landsforening Asker og Bærum

Vår visjon

Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum skal jobbe for å gjøre sykling attraktivt for folk flest.

Lokallagets visjon innebærer at vi vil jobbe for at flest mulig sykler i tillegg til arbeidet med å skape god framkommelighet for syklistene.

Lokallagets viktigste oppgaver vil være:

  • Få flere til å sykle
  • Samarbeid med kommunene for å sikre sammenhengende, skiltede sykkelruter og bedre helårsvedlikehold;
  • Påvirke politikere i Asker og Bærum kommuner og Akershus Fylke, samt samarbeid med administrasjonen i kommunene og Statens Vegvesen for å sikre sammenhengende godt skiltede sykkelruter og bedre helårs vedlikehold og fremkommelighet;
  • Høringsinstans i forbindelse med reguleringsplaner;
  • Synliggjøring av sykkelforholdene i kommunene;
  • Sykkelvei-inspeksjoner;
  • Medlemsverving

Innmelding til Syklistenes Landsforening og automatisk bli medlem i Asker og Bærum lokallag dersom din adresse er i Asker og Bærum.

Kontingentsatser er:

  • Hovedmedlem: kr 490
  • Familiemedlemsskap: kr 590
  • Barn/ungdom u. 26/student: kr 195

Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum er registrert i Brønnøysundsregisterene med org.nr. 996 161 420

Lokallagets kontonr.: 6039 06 79958 (Nordea)