Styret i SLF Asker og Bærum

Lokallaget er oppløst

På årsmøtet den 30.6.2018 vedtok SLFAB å oppløse seg med virkning fra 30.6.2018. Grunnen var at det ikke var mulig å finne medlemmer til styret.

Morten I Kerr vil fungere som lokalkontakt for SLF.

Tidligere styre i SLFAB:

Mai 2017 - juni 2018

Valgt på årsmøtet 31 .mai 2017

Styreleder: Jan Henrik Andresen

Nestleder: Morten I Kerr

Kasserer: Per Sannerud

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Øystein Bjurholt og Håvard Almeida Eriksson

Desember 2015-mai 2017

Styreleder: Jan Henrik Andresen

Nestleder: Enno Swets

Kasserer: Per Sannerud

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Øystein Bjurholt og Morten Kerr

November 2013-desember 2015

Styreleder: Jan Henrik Andresen

Nestleder og kasserer: Stig Michalsen

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Øystein Bjurholt, Per Sannerud og Enno Swets

Varamedlem: Morten Kerr

November 2012-november 2013

Styreleder: Jan Henrik Andresen

Nestleder og kasserer: Stig Michalsen

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Jostein Birkelund, Per Sannerud og Enno Swets

Varamedlem: Morten Kerr

Oktober 2011 - november 2012:

Styreleder: Jan Henrik Andresen

Kasserer: Stig Michalsen

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Jostein Birkelund, Per Sannerud

Varamedlem: Morten Kerr

September 2010 - oktober 2011:

Leder: Jan Henrik Andresen

Nestleder: Stig Michalsen

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Liv Aastorp, Øyvind Solem og Jostein Birkeland

Varamedlem: Morten I Kerr

Valgkomité: Anders Ekeland, Øyvind Solem og Morten I Kerr

Interimstyret

Interimsstyret virket fra april til september 2010.

Leder: Morten I Kerr

Sekretær: Steinar Grøtterød

Styremedlemmer: Frode Borhaug, Arthur Edgar Jones, Åse Margrethe Sogstad, Øyvind Solem, Anders Ekeland

Valgkomité: Anders Ekeland, Øyvind Solem, Åse Margrethe Sogstad og Frode Borhaug.

Interimsstyret:

Interimstyret